2015: WERK

Een nieuwe opdracht diende zich aan: de gemeente Rotterdam zocht extra ondersteuning voor het programma Voor Mekaar, waarmee de gemeente eenzaamheid onder met name ouderen terug wil dringen. De opdracht en de uitwerking ervan pasten naadloos bij mijn ervaring en aanpak. Bovendien kwam ik er oude bekenden uit de welzijnssector tegen. Met veel plezier begon ik aan deze opdracht die startte met de uitwerking van een tweede publiekscampagne, onder de titel: Ik laat je niet alleen. 

In 2013 kreeg ik een werkbeurs toegekend voor het schrijven van een artikel over de professionalisering van leraren. Het COCMA-Fonds stelt deze beurs jaarlijks ter beschikking aan journalisten die dit onderwerp verder onderzoeken. Ik schreef een lang artikel over de opzet van eigen academies door onderwijsbesturen in het land. Eind 2015 verscheen dit artikel in De Nieuwe Meso, een vakblad voor bestuurders in het onderwijs.

De personeelssite - of webzine - van Lucas Onderwijs bestaat inmiddels enkele jaren en we kunnen constateren dat we het merendeel van de lezers hebben weten mee te nemen naar deze digitale versie. De statistieken geven keer op keer een stabiel beeld van aantal bezoekers, leesduur en aantal gelezen pagina's. Het mooie van digitale communicatiemiddelen is dat je vaak direct terugkoppeling krijgt over het bereik.