2012: WERK

Een half jaar met zwangerschapsverlof betekende een grote uitdaging in de eerste zes maanden van 2012. Een hele mooie opdracht had ik bij Lucas Onderwijs, waar het papieren personeelsblad werd vervangen door een website. Bijzonder is het dat de site openbaar is, en dus voor iedereen toegankelijk. Heimwee naar papier is er nog steeds, bij de lezers en bij mij, maar deze site mag er zeker zijn: www.lucasleerkracht.nl.

De commissie Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie van de gemeente Rotterdam
vergaderde op 12 oktober over veranderingen in de Rotterdamse
welzijnssector. Bewoners en welzijnsinstellingen - waaronder
SMDD/SON - protesteerden voor het stadhuis tegen bezuinigingen en spraken in in de commissievergadering.    Foto: Lou Wolfs

De commissie Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie van de gemeente Rotterdam vergaderde op 12 oktober over veranderingen in de Rotterdamse welzijnssector. Bewoners en welzijnsinstellingen - waaronder SMDD/SON - protesteerden voor het stadhuis tegen bezuinigingen en spraken in in de commissievergadering.

Foto: Lou Wolfs

Spannende tijden waren het in het Rotterdamse welzijnswerk. Wel of niet fuseren met diverse partners in Delfshaven en hoe om te gaan met de aankomende aanbestedingen door de (deel)gemeenten. De opschudding was groot en de raadzalen waren gevuld met verontruste bewoners en betrokken maatschappelijk werker, wijkwerkers, straatwerkers, buurthuiswerkers en andere welzijnsmedewerkers. Ondertussen ging het werk gewoon door. Bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven en de Stichting Ouderenwerk Noord werd nog altijd de kennis tussen cliënt en medewerker opgediept en verwerkt in zogenoemde praktijkprikkels. Ik ondersteunde bij het onderzoeken, het schrijven en het publiceren in vakbladen. Onder de naam Goud Delven zijn prachtige artikelen verschenen.

Voor diverse onderwijsbesturen produceerde ik het jaarverslag, werkte ik aan hun reguliere websites en schreef mee aan nieuw strategisch beleid. Op diverse plekken in het land worden fusies onderzocht, dan kan een externe gesprekspartner met kennis van communicatie heel prettig zijn. Ik ben blij dat ik die rol ook heb kunnen vervullen.

logo.jpg

 2012: ONTWIKKELING

In 2012 bezocht ik de Tweede Conferentie voor Verhalende Journalistiek. Net als in 2011 een verzamelplek van schrijvers, radiomakers en journalisten die graag met een verhaal de diepte in willen. Volop inspiratie met gasten uit binnen- en buitenland die vertellen waarom het verhaal er zo toe doet. Ditmaal volgde ik er ook een Masterclass van Judith Koelemeijer: Journalistieke verhalen schrijven.  Iedereen mocht een eigen inzending doen. De voorstellen werden één voor één besproken. Bijzonder om met vijftien andere ervaren journalisten na te denken over het uitwerken van een groter verhaal of een boek. Ik hoop een en ander zeker eens terug te lezen ergens.

Foto Sophie Bos-Mallett  

Foto Sophie Bos-Mallett 

EN MEER...

Mijn thuis verplaatste zich in 2012. Verkoop en verhuizing en vooral inrichting van de babykamer waren plezierig en hectisch. Naast een persoonlijk verlies in de familie, was 2012 vooral het jaar van de dikke buik en de kersverse pasgeborene.