Al tijdens de opleiding aan de Utrechtse School voor Journalistiek (1991-1995) werkte ik als freelance journalist voor diverse tijdschriften en dagbladen, zoals Quote, Roof, Sum, het Rotterdams Dagblad, de Volkskrant en Trouw. Een deel van de opleiding volgde ik in het buitenland (uitwisseling met Universidad Autónoma de Madrid 1993, VN-stage in Genève, 1995).

Na de opleiding heb ik gereisd en gewerkt als freelancer. In 1997 keerde ik terug naar Nederland en begon aan een vaste baan bij Thuiszorg Rotterdam (4000 medewerkers). Als communicatieadviseur op een stafafdeling was ik onder andere verantwoordelijk voor het personeelsblad, de organisatie van (personeels)evenementen, brochures, jaarverslagen, perscontacten, huisstijlbewaking en communicatieadvies aan de verschillende afdelingen.

In 1999 ben ik bij Terre des Hommes gestart als hoofdredacteur van een nieuw op te richten donateursblad (oplage 125.000 ex). Tegelijk volgde ik de opleiding tot senior communicatieadviseur bij Van der Hilst Opleidingen (2000). Na een succesvolle lancering van het blad en diverse landelijke publiekscampagnes besloot ik in 2001 Breeve Media & Communicatie op te richten. Het eerste jaar heb ik dat gecombineerd met een aanstelling bij Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond, een organisatie voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg.

De afgelopen vijftien jaar heb ik allerlei werkzaamheden uit het hele spectrum van het communicatievak kunnen uitvoeren voor met name organisaties in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en bij fondsenwervende instellingen (zie ook Opdrachtgevers, Voorbeelden en Referenties). 

In 2004 ben ik begonnen aan een studie Psychologie, eerst aan de Erasmus Universiteit en in een vervolg aan de Open Universiteit. In 2011 schreef ik de bachelorscriptie over de relatie tussen de prestatie van de leerling en de interactie tussen leraar en leerling. Na een lange pauze legde ik in 2016 het laatste tentamen af en rondde de bacheloropleiding af. In juli 2016 ben ik begonnen met de master Klinische Psychologie. 

Opleiding

  • 2016 Start master Klinische Psychologie (Open Universiteit)
  • 2004-2016 Deeltijd bachelor Psychologie (Erasmus Universiteit en Open Universiteit)
  • 1999-2000 Senior Communicatieadviseur Van der Hilst Opleidingen 
  • 1991-1995 School voor Journalistiek, Utrecht (Spec. Tijdschrift en Buitenland)
  • 1982-1988 VWO, Rijksscholengemeenschap Brielle

Bijzonderheden

  • 2011 Bachelorscriptie Psychologie (OU): De relatie tussen leerling-docent-interactie en de prestatie van de leerling en de modererende invloed van etniciteit.
  • 1994-1995 Stage correspondent aan de Verenigde Naties (Genève)
  • 1993-1994 Individueel project: uitwisseling universiteit van Madrid en stage El País (Madrid)

Klik hier voor een volledig curriculum vitae