2013: WERK

Na vijf maanden verlof ging ik begin 2013 weer vol aan de slag. De gemeente Rotterdam was inmiddels overgegaan tot het aanbesteden van het welzijnswerk. Een behoorlijke omslag voor de welzijnsinstellingen in de stad en voor sommige organisaties viel daarmee ook het doek. Een aantal organisaties heeft alles op alles gezet om snel in het aanbestedingssysteem wegwijs te worden. Met meedenken, meeschrijven en redigeren heb ik daaraan een bijdrage kunnen leveren.

In opdracht van de GGD Rotterdam kon vanuit het ouderenmaatschappelijk werk een artikel via de Goud Delven-methode worden gerealiseerd over netwerkgesprekken.

Voor Lucas Onderwijs werkte ik in 2013 verder aan de personeelswebsite: www.lucasleerkracht.nl. Sinds de stap van papier naar digitaal genomen is, neemt het aantal bezoekers aan de site gestaag toe. De eindredactie van het Lucas Jaarverslag heb ik voor het dertiende jaar op rij eveneens ter hand genomen.

Nieuwe opdrachtgevers kwamen in dit jaar ook op mijn pad! Voor Discovery Magazine vertaal ik regelmatig artikelen over allerhande onderwerpen: van Japanse maffia en goud zoeken tot oliewinning en megasteden.

Aan het eind van het jaar kon ik een mooie opdracht bij UNICEF Nederland aannemen. Een bijzondere organisatie met zeer betrokken medewerkers. Een feest om te werken tussen zoveel mensen met communicatiedeskundigheid. Ik gaf communicatieadvies aan het team Partnerships dat de samenwerking met bedrijven en culturele instellingen vorm geeft.

2013: ONTWIKKELING

Naast werk en gezin was er in 2013 ruimte voor een aantal andere interesses. De studiedag Psychologie van de Open Universiteit bleek een bron van inspiratie en in december deed ik voor het eerst in lange tijd weer tentamen.

Daarnaast leidden mijn contacten met de Stichting Rotterdam Vertelt en de belangstelling voor mijn eigen familieverhaal me naar de cursus Oral History, gegeven door documentairemaakster Annegriet Wietsma. Een boeiende tweedaagse training over interviewtechnieken en het gebruik van mondelinge bronnen bij het uitdiepen van historische onderwerpen.

Ook vakinhoudelijk heb ik me in nieuwe zaken verdiept. Een training in het gebruik van sociale media bij de NVJ leverde nieuwe kennis en vaardigheden op. Bij UNICEF Nederland kreeg ik vervolgens de mogelijkheid die kennis toe te passen en meer te leren over webcare.