Een echte allrounder

"Tijdens de uitwerking van de communicatie-opdracht van het nieuwe welzijnsbeleid heb ik Annemarie leren kennen als een gedegen, maar ook heel creatieve adviseur op het gebied van communicatie. Goed in denken vanuit verschillende doelgroepen, ontwikkelen en implementeren van concepten. Tot en met het begeleiden van Huizen van de Wijk en het verzorgen van de taartjes en ballonnen. Kortom, een echte all-rounder."

Judith Clement, voorheen beleidsadviseur Welzijn gemeente Rotterdam

Gedegen en betrokken

"Annemarie is een zeer gedegen, betrokken en punctuele communicatiespecialist en -adviseur. In zeer korte tijd heeft zij zich het werkveld bij UNICEF Nederland eigen gemaakt. De werkdruk was bijzonder hoog, maar Annemarie bleef altijd rustig en liet zich ook niet door emoties van opdrachtgevers meeslepen. Ze voelde haarfijn aan wat bij het merk paste en wat niet. Na de zwangerschapsvervanging maken we nog altijd van haar expertise gebruik."

Daphne Groenendijk, voormalig teammanager Communicatieadvies UNICEF Nederland

Vertalen naar goed leesbare stukken

"Annemarie werkt nu een jaar freelance als vertaler voor Discovery Magazine. Ze vertaalt de (vaak ingewikkelde, technische of wetenschappelijke) artikelen naar goed leesbare, interessante en voor de Nederlandse markt geschikte stukken. Ze past aan waar nodig en geeft op eigen initiatief suggesties en correcties. Ze levert altijd op tijd aan of geeft tijdig aan wanneer er meer tijd nodig is. Ik werk erg prettig met haar samen!"

Maartje Lute, redactiecoördinator Discovery Magazine en Media Totaal

'Voortvarend en creatief'

"Annemarie combineert in Breeve Media & Communicatie haar kennis op de vakgebieden communicatie en psychologie én haar journalistieke achtergrond tot een waardevolle mix bij het oplossen van uiteenlopende communicatievraagstukken. Annemarie is sterk en kritisch in de analyse, praktisch, voortvarend én creatief in de uitvoering. Haar maatschappelijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid én humor maken haar bovendien tot een prettige partner om mee samen te werken."

Karin Hiralal, communicatieadviseur en tekstschrijver, Karakter Communicatie

'Daadkrachtig, creatief en inventief'

"Ik heb Annemarie de afgelopen twintig jaar leren kennen als een uiterst bekwaam en gedreven communicatiespecialist, die een nauwe betrokkenheid voelt bij elke taak die ze uitvoert. Als journalist is ze een veelzijdig schrijver met doorzettingsvermogen en een vakbekwaam eind- en hoofdredacteur. In de loop der jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het creëren en beheren van communicatieconcepten op het onderwijs- en welzijnsvlak. Ze gaat daarbij daadkrachtig, creatief en inventief te werk om samen met haar collega's een zo perfect mogelijk eindresultaat neer te zetten, dat de beoogde doelgroep op de juiste wijze aanspreekt door heldere communicatie en vormgeving."

Michel Schreuder, directeur Misch Communicatie, voormalig redactiechef Rotterdams Dagblad

Ruimte aan nieuwe ideeën

"Ik ken Annemarie sinds 2005, toen ik bij haar in dienst trad als freelance schrijver. Mijn eerste indruk van Annemarie – dynamisch, betrokken en doelgericht, een gedegen eindredacteur en een zeer ervaren projectmanager die haar deadline haalt – is in de loop der jaren keer op keer bevestigd.

Naarmate ik haar beter leerde kennen, als opdrachtgever en persoonlijk, wist Annemarie me steeds te verrassen met haar bekwaamheid, haar heldere communicatiestijl naar alle betrokken partijen (van organisatie via schrijvers naar zetter en drukker), de plezierige en productieve manier waarop ze mensen bijeen brengt en haar scherpe vermogen om niet alleen doortastend en flexibel te reageren op onverwachte gebeurtenissen, maar die ook te voorzien en in haar planning mee te nemen.

In Annemaries werk schijnt haar persoonlijkheid door in de manier waarop ze het beste uit de mensen in haar team weet te halen – altijd met de belangen van betrokkenen, de werkwijze, onderlinge verhoudingen en emoties binnen een team, en het optimaliseren van processen in het oog, en immer klaar om een versnelling hoger te schakelen als de situatie daarom vraagt.

Annemaries consciëntieuze aanpak en haar inhoudelijke vakkennis is een onmisbare bron van informatie en inspiratie in mijn eigen professionele ontwikkeling. Annemarie heeft het geweldige talent om een situatie in een nieuw licht te zetten, waaruit zich verrassend nieuwe mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Ze geeft altijd ruimte aan nieuwe ideeën, en is constant nieuwsgierig naar de frisse blik, het nog niet onderzochte perspectief. "

Carlijn Urlings, TV-producer, editor, communications expert, translator NYC

Oprecht betrokken

Annemarie Breeve werkt sinds 2005 voor Samen Ondernemend Leren (SOL), Stichting Ouderenwerk Noord (SON) en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven (SMDD). Daarbij bleken met name haar natuurlijke interesse en nieuwsgierigheid en het vermogen zich te verplaatsen in anderen van grote waarde. Ze is oprecht betrokken en duikt in de verhalen van kwetsbare bewoners en hun hulpverleners. Daarmee kreeg ons project Goud Delven concreet vorm. Die oprechte betrokkenheid heeft geresulteerd in meerdere publicaties in landelijke vakbladen, in Trouw en NRC Next en als erkenning vanuit de branche: de landelijke Marie Kamphuis Innovatieprijs.

Daarnaast vertegenwoordigde Annemarie in tijden van drukte onze organisatie. Ze regelde de promotie op de stagemarkt, organiseerde campagnes en evenementen en onderhield contacten met media, hogescholen en andere voor ons relevante instellingen. Zij ontzorgt het management van organisaties. Wellicht nog belangrijker is haar vermogen om mensen een spiegel voor te houden. Hoe komt communicatie over bij anderen? Is dit wat je wilt overbrengen? Zo nee, hoe kunnen we zorgen dat je wel je boodschap overbrengt? Resultaat van het werk van Annemarie is dat wij beter zijn gaan communiceren over het werk.

Ivo Brandsen, projectmanager en controller, Samen Ondernemend Leren en Stichting Ouderenwerk Noord.

'Ontspannen en inspirerend'

"Als redactielid en journalist van het (inmiddels) digitale personeelsblad LeerKracht (www.lucasleerkracht.nl) heb ik Annemarie leren kennen als een vakbekwaam eindredacteur en journalist. Dankzij haar inzet is LeerKracht in de loop der jaren een uitstekend onderwijsblad geworden met een brede selectie van aansprekende onderwerpen uit het onderwijs. De redactie wordt door haar op een ontspannen en inspirerende wijze geleid en is altijd gericht op een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Annemarie heeft mijn eigen werk als journalist naar een veel hoger niveau gebracht door op een prettige manier duidelijke aanwijzingen/verbeterpunten aan te geven. Annemarie weet waar ze over praat, komt met goede voorbeelden en laat in haar eigen teksten ook zien dat ze een formidabel en creatief journalist is."

Roger Huygen, docent Economie Edith Stein College en freelance journalist