Tarieven

Communicatie is maatwerk, offertes zijn dat ook. Bij voorkeur spreken we de opdracht gezamenlijk door en maak ik op basis daarvan een voorstel met bijbehorende begroting. Daarin zijn afwegingen als duur en omvang van de opdracht, benodigde expertise, benodigde inzet van de opdrachtgever en factoren als beschikbare tijd en budgetten bij de opdrachtgever, meegenomen.

 

Leveringsvoorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn de leveringsvoorwaarden zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, van toepassing.

 

Werkrelatie

Het is niet in tarieven of voorwaarden te vangen: vertrouwen. Ik hecht veel belang aan een goede werkrelatie. Werken met wederzijds vertrouwen en in goed overleg, levert allereerst snelheid en flexibiliteit op, een veel beter eindresultaat en plezier in het werk.